Skip to main content

Association between HLA-B*13:01 and DIHS/DRESS due to dapson in a Japanese patients of pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (PLEVA).

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Nagata, Tomoyuki; Shinagawa, Shunichiro; Kuerban, Bolati; Shibata, Nobuto; Ohnuma, Tohru; Arai, Heii; Nakayama, Kazuhiko; Yamada, Hisashi
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3618110
PubMed Central
by Nakamura, Ryosuke; Kaniwa, Nahoko; Ueta, Mayumi; Sotozono, Chie; Sugiyama, Emiko; Maekawa, Keiko; Yagami, Akiko; Matsukura, Setsuko; Ikezawa, Zenro; Matsunaga, Kayoko; Tokunaga, Katsushi; Aihara, Michiko; Kinoshita, Shigeru; Saito, Yoshiro
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4127914
PubMed Central
by Nathalang, Oytip; Sriwanitchrak, Pramote; Sasanakul, Werasak; Chuansumrit, Ampaiwan
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3986766
PubMed Central
by Oka, Shomi; Furukawa, Hiroshi; Kawasaki, Aya; Shimada, Kota; Sugii, Shoji; Hashimoto, Atsushi; Komiya, Akiko; Fukui, Naoshi; Ito, Satoshi; Nakamura, Tadashi; Saisho, Koichiro; Katayama, Masao; Tsunoda, Shinichiro; Sano, Hajime; Migita, Kiyoshi; Suda, Akiko; Nagaoka, Shouhei; Tsuchiya, Naoyuki; Tohma, Shigeto
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4049831
PubMed Central
by Ueta, Mayumi; Sotozono, Chie; Sawai, Hiromi; Tokunaga, Katsushi; Kinoshita, Shigeru
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4128305
PubMed Central
by Zeng, Ming; Zhao, Shi-Xiang; Liu, Ling-Hua; Zuo, Xian-Bo; Zheng, Xiao-Dong; Li, Tao; Zhang, Min; Wang, Pei-Guang; Yang, Sen
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4135113
PubMed Central
by Sukasem, Chonlaphat; Ngamsamut, Nattawat; Sinrachatanant, Ananya; Chamkrachchangpada, Bhunnada; Teerarat, Tan-kam; Chamnanphon, Montri; Puangpetch, Apichaya; Limsila, Penkhae
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4128409
PubMed Central
by Sakuyama, Kenichi; Meguro, Akira; Ota, Masao; Ishihara, Mami; Uemoto, Riyo; Ito, Haruyasu; Okada, Eiichi; Namba, Kenichi; Kitaichi, Nobuyoshi; Morimoto, Shin-ichiro; Kaburaki, Toshikatsu; Ando, Yasutaka; Takenaka, Shinobu; Yuasa, Takenosuke; Ohno, Shigeaki; Inoko, Hidetoshi; Mizuki, Nobuhisa
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3291520
PubMed Central
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3993047
PubMed Central
by Agharbi, Fatima Zahra; Elbekkal, Amal; Baybay, Hanane; Meziane, Mariame; Mikou, Ouafae; Mernissi, Fatima Zahra
texts
eye 61
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3282932